„პედიატრთა აკადემია“ არის ექიმი-პედიატრების ნებაყოფლობითი გაერთიანება, რომელიც დაფუძნებულია სამოქალაქო  კოდექსის საფუძველზე და თავის საქმიანობას ახორციელებს აღნიშნული კოდექსის, საქართველოს მოქმედი კანონების და თავისი წესდების მიხედვით.  „პედიატრთა აკადემია“ არის არაკომერციული იურიდიული პირი.

 „პედიატრთა აკადემიის“ წესდება მოქმედებს, როგორც საქართველოს ტერიტორიაზე, ისე მის
ფარგლებს გარეთ. 

 

იურიდიული მისამართია: ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ.№2/6.

 


გახდი წევრი

სიახლეები

php if (!defined('ALLOW_ACCESS')) { exit; } ?>